:::
admin - 服務項目 | 2016-06-09 | 人氣:1790

                                           * 點選右方  觀看課程詳細訊息

C1 高績效組織的經營管理
C2 知人 (思惟與行為)
C3 造人 (培育高效能人才)
C4
塑造高效能的組織文化
(學習型組織、企業習慣力)
C5 引導式領導技巧
C6
成功的領導者
(高效能的領導力)
C7 個人與組織能力集合的分析
C8 創意創新、創造價值
C9 競局局勢的分析和透視
C10 贏贏策略的創造和應用
C11 變革管理
C12
創業、價值主張、創新動態學
(創新實作)